ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนจักราชวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนครูประจำชุมนุม และขอเปิดชุมนุม

ขั้นตอนการลงทะเบียนชุมนุม สำหรับนักเรียน
1. นักเรียนไม่ต้องลงทะเบียน
2. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
3. เลือกเมนู เลือกชุมนุม
4. ค้นหาชุมนุมที่ต้องการเลือก

ลงชื่อเข้าใช้งาน